Greenpoint

greenpointHet uitgangspunt van Greenpoint Fuels: duurzame brandstoffen beschikbaar maken voor een vlotte en economisch verantwoorde overstap van fossiele naar duurzame energie.

 

Greenpoint lanceert een nieuw tankconcept voor duurzame brandstoffen genaamd Greenpoint Fuels. Op logistieke knooppunten door heel Nederland ontwikkelen wij tankstations waar wij LNG, CNG en/of waterstof aanbieden maar ook conventionele brandstoffen. Bovendien streven wij naar acceptatie van zoveel mogelijk tankpassen op de Greenpoint locaties. Zo geniet u van minimale rompslomp, een drempelloze overgang en een optimaal gebruiksgemak.

Voor meer informatie, klik op: Greenpoint Fuels