Omgevingsdienst IJmond

Omgevingsdienst IJmond voert voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening. Het controleert bedrijven op bouw-, milieu- en brandveiligheidsregels. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst milieuspecialisten op het gebied van asbest, bodem, veiligheid en geluid en zet het met het milieubeleid in op thema’s als luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid.

De overstap van diesel naar LNG zou in het de regio Noordzeekanaalgebied een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. De transitie naar LNG komt voort uit de Milieudialoog. Om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, werken de vier IJmondgemeenten samen met provincie Noord-Holland. Zij zitten om tafel met partijen als Rijkswaterstaat en het bedrijfsleven om met elkaar te werken aan een balans tussen economische ontwikkeling in de regio en een gezonde leefomgeving.