Rotterdam Climate Initiative

Rotterdam-Bubbles-Floating-Pavilion-1Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van vier partijen: de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs. De Missie van het RCI luidt: Een beter klimaat voor mens, milieu en economie.
Het Rotterdam Climate Initiative creëert een beweging waar overheid, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners samenwerken aan halvering van de CO2-uitstoot, aanpassen aan klimaatverandering en versterking van de Rotterdamse economie.

Zie ook: www.rotterdamclimateinitiative.nl