Shell

Shell verwacht dat LNG een grotere rol gaat spelen in de toekomstige mix aan transportbrandstoffen, zoals dat ook tot uitdrukking komt in de Brandstofvisie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de EU Clean Power for Transport Directive. Vloeibaar aardgas is onder meer bruikbaar als schone brandstof voor zwaar wegtransport, de scheepvaartsector en goederentransport over het spoor.

Shell is launching customer van de nieuw te bouwen break bulk-installatie van de Gate terminal (Gas Access to Europe, het samenwerkingsverband van Gasunie, Vopak en OMV) op de Maasvlakte. De installatie, die naar verwachting in 2016 operationeel zal zijn, maakt het mogelijk om kleinere volumes LNG aan boord van onder meer bunkerschepen te laden voor gebruik als transportbrandstof in de scheepvaartsector.

In 2013 heeft Shell twee binnenvaartschepen, de Greenstream en de Green Rhine, in gebruik genomen, die volledig varen op LNG. En Shell laat een speciaal LNG bunkerschip bouwen, waarmee het zeegaande schepen van LNG brandstof kan voorzien.

Shell is ook actief op het gebied van LNG voor het wegverkeer. In Nederland zijn reeds twee LNG-tankstations geopend op strategische locaties. Shell heeft het voornemen om meer LNG-tankstations in Nederland te openen wanneer de vraag verder toeneemt.

Zie ook: www.shell.nl