LNG Veiligheidsdag groot succes

Een 120-tal LNG-belangstellenden verzamelden zich in Rotterdam voor de LNG-veiligheidsdag, georganiseerd door de Kennistafel LNG. Een gemengd publiek van overheden, vergunningverleners, bedrijven, hulpverleners en veiligheidsadviseurs. De deelnemers bezochten diverse LNG-locaties zoals de Gate-terminal op de Maasvlakte, het Shell LNG-tankstation bij de Waalhaven en het trainingscentre van Falck op de Maasvlakte.

In de middag vond de ‘LNG Experience’ plaats, diverse demonstraties rondom LNG en veiligheid.

Ger Van Tongeren, voorzitter van het Nationaal LNG Platform sprak de aanwezigen toe. Het Nederlandse LNG-Veiligheidsprogramma (2014-2015) is afgerond, alle resultaten zijn te vinden op www.safelng.nl. Van Tongeren bedankte de werkgroep Veiligheid & Regelgeving van het Nationaal LNG Platform voor diens inspanningen. Evenals de stuurgroep, de commissie van technische experts en de LNG Kennistafel.

Er werd ook vooruitgekeken. Om de beschikbare kennis rondom LNG & veiligheid centraal beschikbaar te stellen, wordt LNG ook ondergebracht bij het LIOGS. Alle hulpverlenende diensten kunnen preventief of in geval van een incident met hun LNG-vragen rechtstreeks bij het LIOGS terecht.

Klik hier voor de presentatie van Ger van Tongeren

Klik hier voor de presentatie van Ernest Groensmit