Meeting LNG Binnenvaart BLN en Nationaal LNG Platform

Op vrijdag 24 februari 2017 organiseerde BLN samen met STC-Nestra en de EICB  Zwijndrecht een informatie- en discussiebijeenkomst over LNG-toepassing in de binnenvaart. Khalid Tachi (EICB) en Martin Quispel (Nationaal LNG Platform) hielden inleidende presentaties, zie hier en hier, waarna een discussie volgde met de deelnemers.

Door de deelnemers aan de bijeenkomst werden verschillende vragen gesteld naar aanleiding waarvan de volgende punten naar voren kwamen:

  • De business case voor LNG is vooral afhankelijk van de hoeveelheid gasolieverbruik en het prijsvoordeel van LNG ten opzichte van diesel. De meerkosten voor toepassing van LNG bedragen momenteel circa 1.2 miljoen euro. Daarnaast is het huidige prijsvoordeel LNG en diesel ongeveer 20%. De trend is, zoals in de bijeenkomst aangegeven werd, wel dat gasolie duurder zal worden, waarbij de prijs van LNG stabiel blijft of daalt. Wat onderhoud betreft  vraagt een LNG motor op dit moment  ongeveer net zoveel aan onderhoud(skosten) als een conventionele diesel motor. Daarentegen kan LNG kan daarbij voldoen aan de nieuwe NRMM Stage V norm, zonder nabehandelingstechnieken. Met de nieuwe dieselmotoren is dit niet mogelijk . Hierdoorzullen er  in de toekomst aan diesel als brandstof extra kosten verbonden . Kosten voor aanschaf en onderhoud van katalysatoren, filters en ureum verbruik om de NOx en fijnstof uitstoot te reduceren.
  • Voor wat betreft het methaanslip zijn er ontwikkelingen gaande om de emissie verder te reduceren. Er zijn in de huidige reeds motoren die voldoen aan de nieuwe norm per 2020 en er wordt gewerkt aan verdere reductie, bijvoorbeeld door middel van methaanslipkatalysatoren. Daarnaast kan vooral door de toepassing van Bio-LNG kan een grote reductie plaatsvinden van Op de vraag hoe lang een LNG- brandstoftank zonder boil-off gas kan staan was het antwoord 15 dagen.
  • LNG is, zo kwam uit de discussie, naar voren blijkt vooral geschikt te zijn voor motortankers, omdat de LNG brandstoftank dan makkelijker kan worden geplaatst. Voor droge lading (bulk) schepen is dit lastiger. Dit wordt veroorzaakt vanwege laden/lossen van lading en het grotere verlies aan effectief laadvermogen. LNG is wel een kansrijke mogelijkheid bij nieuwbouw van grotere droge lading bulkschepen, zoals koppelverbanden. Ook zou LNG-toepassing  zeer interessant kunnen zijn voor nieuw duwboten met groot vermogen. Gezien het feit dat  er ook steeds meer bunkerlocaties beschikbaar komen , zou het volume het volume van de tank kleiner kunnen worden gehouden. Hierdoor kan er dan per reis meer meegenomen worden.
  • Uit de discussie met de aanwezige binnenvaartondernemers kwam naar voren dat zij zijn erg afhankelijk van de financiële resultaten. De investering dient zich immers wel binnen afzienbare tijd terug te verdienen. Wisselende waterstanden kunnen de resultaten flink laten fluctueren. Verladers / bevrachters geven (nog steeds)geen extra vergoeding voor transport dat op duurzame manier plaatsvindt. Uitzonderingen, zoals grote multinationals die in de consumenten markt actief zijn, daarbij nagelaten.
  • Ten slotte werd vanuit de EICB aangegeven dat EICB en partners nog drie schepen, bij voorkeur retrofit, die op LNG willen gaan varen. Er is tot 50% subsidie mogelijk op de meerkosten van de LNG installatie.