Minder geluid en CO₂-uitstoot door LNG

In de energietransitie speelt het onderwerp geluid helaas een ondergeschikte rol. Echter, geluid kan een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van het leefklimaat. Een mooi voorbeeld hiervan is PIEK geluid.

In 1998 werden in het kader van de Algemene Maatregel van Bestuur Detailhandel en Ambachtsbedrijven de eisen vastgelegd voor geluid bij bevoorrading van winkels in de avond en de nacht. Sinds de start van het programma zijn er zo’n 100 productinnovaties doorgevoerd om het laden en lossen van vrachtwagens geluidarm te maken. Zo ook aan de motoren van vrachtwagens.

Minder CO₂-uitstoot door PIEK
Door de overschakeling naar geluidsarm transport, kunnen vrachtwagens winkels bevoorraden in de vroege ochtend en avond. Hierdoor worden files vermeden en daalt het verbruik, wat blijkt uit onderzoek van TNO (2006): de inzet van een vrachtwagen in een file levert 60% meer brandstofverbruik op. Dit betekent een hogere CO₂-uitstoot. Geluidsarme dagranddistributie transport is daarom een logistieke maatregel die prima past in het Klimaatakkoord.

Bij de start van het PIEK programma werd een geluidsnorm voor vrachtwagens van 72 dB(A) gehanteerd. Uit onderzoek van PEUTZ (2018) blijkt dat een verdere aanscherping van de norm gewenst is om slaapstoornissen bij omwonenden te voorkomen. Als volgend jaar de Omgevingswet van kracht wordt, zal de geluidsnorm van aandrijfgeluid van 70 dB(A) gaan gelden. Deze norm geldt dan zowel voor de avond als nacht.

Wilt u meer weten over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden? Hier leest u het Besluit Kwaliteit Leefomgeving.