Nationaal LNG Platform adviseert informateur Mariëtte Hamer

Naast het herstel van Nederland uit de Corona crisis, is de klimaattransitie een van de belangrijkste  punten op de formatietafel. Dit is de reden dat het Nationaal LNG Platform informateur Mariëtte Hamer een brief heeft gestuurd, met de oproep de kansen die (bio-)LNG biedt voor de decarbonisatie van het zwaar transport te verzilveren.

Het Nationaal LNG Platform vindt het van groot belang de CO₂-reductie in het zwaar transport verder te stimuleren en heeft drie beleidsmaatregelen voorgesteld:

1. Voer een nul-accijnstarief in voor alle hernieuwbare transportbrandstoffen
Het Platform adviseert een nul-accijnstarief in te voeren voor hernieuwbare brandstoffen. Hierdoor kunnen deze concurreren met fossiele brandstoffen en wordt bio-LNG een aantrekkelijker alternatief voor diesel.

2. Gebruik de kilometerheffing om te sturen op CO₂-intensiteit
Het Platform stelt voor de kilometerheffing voor vrachtwagens die nu gepland staat in 2027, te vervroegen en de kilometerheffing te gebruiken voor stimulering van de energietransitie.

3. Bouw de accijnsteruggaaf voor LNG in 2022 en 2023 geleidelijk af
De ontwikkeling van bio-LNG is afhankelijk van de afname van LNG door de transportsector. Het Platform adviseert de aanschaf van een LNG-truck aantrekkelijker te maken ten op zichte van een dieseltruck, waardoor de vraag naar zal LNG groeien. Een verlenging van de beperkte teruggaaf van de accijns op LNG, is hier onmisbaar.

Hier – Brief informateur – Verkiezingen 2021 – leest u de gehele brief die het Nationaal LNG Platform aan de informateur heeft gestuurd.