Nationaal LNG Platform wordt Bio-LNG Platform

Vanaf oktober verandert het Nationaal LNG Platform in het Bio-LNG Platform. Een nieuwe naam, maar de uitdagingen blijven hetzelfde: het introduceren van een stille, schone en klimaatneutrale brandstof voor wegtransport en scheepvaart.

Na de succesvolle uitrol van LNG, heeft het Nationaal LNG Platform haar pijlen verzet en gericht op de transitie naar het fossielvrije bio-LNG: dé weg om de CO₂-uitstoot in het weg- en watervervoer drastisch te verminderen. Vanaf dit jaar verrijzen 21 bio-LNG productie-installaties op de Nederlandse markt. Dit is voor het Nationaal LNG Platform een bevestiging dat ze niet meer in transitie is van LNG naar bio-LNG, maar dat bio-LNG de koers van het Platform bepaalt. Voor het Platform de reden om te kiezen voor een bewuste naamwisseling.

Een nieuwe, schonere en stillere brandstof voor wegtransport en scheepvaart introduceren op de Nederlandse markt. Dat was wat het Nationaal LNG Platform in 2013 voor ogen had. Met LNG: een fossiele brandstof waarvan ruim tien jaar geleden al bekend was dat het dé transitiebrandstof zou zijn voor het fossielvrije bio-LNG.

Pionierend en samenwerkend met tientallen participanten uit de markt en de overheid, is het LNG Platform een plek geworden waar kennis wordt uitgewisseld en oplossingen worden gevonden voor gezamenlijke problemen. Met succes. De Nederlandse markt en wegen tellen vandaag de dag bijna 30 LNG-tankstations en ruim 1.000 LNG-trucks. Ook een deel van de binnenvaart vloot vaart op LNG en er bestaan voldoende mogelijkheden om LNG te bunkeren in de Nederlandse havens.

Na de succesvolle uitrol van LNG, heeft het Nationaal LNG Platform haar pijlen verzet en gericht op de transitie naar het fossielvrije bio-LNG: dé weg om de CO₂-uitstoot in het weg- en watervervoer drastisch te verminderen. Deze ontwikkeling gaat snel. Vanaf dit jaar verrijzen 21 bio-LNG productie-installaties op de Nederlandse markt.

Dit is voor het Nationaal LNG Platform een bevestiging dat ze niet meer in transitie is van LNG naar bio-LNG, maar dat bio-LNG de koers van het Platform bepaalt. Voor het Platform de reden om te kiezen voor een bewuste naamwisseling. Vanaf oktober 2021 verandert het Nationaal LNG Platform in Platform bio-LNG. Alleen onze naam verandert. De koers naar een stille, schone brandstof voor wegtransport en scheepvaart blijven we onverminderd voortzetten.