Nieuw LNG hulpplan: veiligheid boven alles

LNG is een nieuwe brandstof. Het is daarom vanzelfsprekend extra aandacht te schenken aan de veiligheid rondom dit product. In samenwerking met de brandweer en kennis instituut IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) zijn er opleidingen en trainingen ontwikkeld rondom LNG.

De LNG-sector heeft afgelopen jaar het initiatief genomen het LNG-hulpplan te ontwikkelen. Dit is wettelijk niet verplicht maar de sector stelt veiligheid boven alles. Deze LNG-hulpregeling zorgt er voor dat naast de brandweer ook een pool van deskundigen en materieel kan worden ingezet om in geval van een incident de overlast tot een minimum te beperken.

De deskundigen uit het bedrijfsleven kennen LNG als geen ander en zijn snel in staat te bepalen wat er moet gebeuren. Bovendien beschikken zij over een calamiteit tool box. Zo kan LNG snel worden overgepompt bijvoorbeeld.

Het Rijk is ook positief over dit initiatief van de sector. De LNG hulpregeling is nu ook opgenomen in totale pakket van ‘Safety Deal’. Alle samenvatting over de regelingen vindt u hier: