Onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving: “Inzet biomassa ten behoeve van energietransitie”

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat tot 2030 7,3 Megaton CO₂-reductie moet worden gerealiseerd in mobiliteit. Ongeveer 25% hiervan wordt ingezet op biobrandstoffen. De eeuwig terugkerende vraag is of er wel genoeg duurzame biomassa beschikbaar is. Om deze vraag te beantwoorden heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) afgelopen maanden onderzoek gedaan.

Conclusie van het onderzoek is dat het PBL het een riskante strategie lijkt als de overheid inzet op een klimaatneutrale circulaire economie zonder een significante rol voor biomassa. Bovendien ziet het PBL veel mogelijkheden om de huidige beschikbare biomassa te vergroten. De mogelijkheden binnen de landbouw zijn groter dan bij bosbouw. In de landbouw is er nog veel onbenut potentieel in het gebruik van marginale of verlaten landbouwgronden voor biomassateelt.

Het advies van het PBL is te komen tot een integraal duurzaamheidskader voor biomassa.