Economische kansen
LNG als brandstof biedt grote kansen voor de Nederlandse economie. Dit blijkt uit een onderbouwd rapport van PwC. LNG als brandstof is een van de belangrijkste speerpunten voortkomend uit het ‘Topsectoren beleid’ en wordt breed ondersteund door ministeries, marktpartijen en kennisinstituten die in juli 2016 gezamenlijk de Green Deal Rijn Wadden hebben ondertekend en het Nationaal LNG platform hebben opgericht met als doel LNG als brandstof breed te introduceren. De ontwikkeling van LNG is nog pril en verdient nog dit ontwikkelingspad hetgeen blijkt uit onderstaande feiten: