Op een veilige manier afval tot bio-LNG verwerken: het gebeurt!

Het Nationaal LNG Platform bestaat tien jaar. Middels vijf artikelen blikken we terug op 10 jaar (bio-)LNG-ontwikkeling in Nederland. Hierbij het vierde artikel waarbij we ingaan op het geloof in en de veilige productie van bio-LNG van Nederlandse bodem.

Ruim een jaar geleden bestond SFP Group nog niet. Vandaag de dag bezit het bedrijf een groengas installatie in Zeeland en bouwt het aan twee nieuwe bio-LNG installaties in Groningen en Friesland. “Ik geloof heilig in biogas en de rol die biogas speelt in de circulaire economie, daar heb ik mijn hart aan verloren”, aldus Niels Peters, één van de eigenaren van SFP Group. Een verhaal van twee ondernemers die de productie van duurzame brandstoffen van Nederlandse bodem op de kaart willen zetten, zonder één cent overheidssubsidie.

“In oktober 2019 was ik met Erik Brouwer in Friesland waar we tegen een leeg kavel in de haven van Harlingen aanliepen: een prachtige plek om een potentiële groengas installatie neer te zetten. Op die plek ontstond het idee om samen mooie dingen te ontwikkelen. We hebben onze stoute schoenen aangetrokken en nadat we in januari 2020 een optie kregen op de grond, hebben we ontslag genomen en zijn we er samen full time tegenaan gegaan.”

Reproduceerbaar concept: uitrollen in binnen- en buitenland
En toen begonnen de ballen te rollen. Begin 2020 werd bekend dat Rederij Doeksen interesse heeft in bio-LNG. Nadat SFP Group de rederij informeert over hun plannen, neemt het moederbedrijf van Rederij Doeksen, Koninklijke Doeksen deel aan het Harlingse project van SFP Group, evenals groengas stimulator Gasterra. Niels Peters vervolgt: “Hiermee hadden we voldoende budget om gezamenlijk ons meerjarenplan uit te voeren. Vervolgens hebben we ook een optie genomen op een stuk bouwgrond in Delfzijl en hebben we per 1 januari 2021 ook de reeds bestaande groengas installatie van Aben overgenomen in Westdorpe. We hebben snel doorgepakt om onze risico’s te spreiden en omdat we ons reproduceerbare groengas-concept zowel in binnen- als in buitenland verder willen uitrollen.”

Zoveel mogelijk waarde uit reststromen halen
Niels Peters en Erik Brouwer zijn al jaren werkzaam in het biogas en hebben hun hart verpand aan de sector. Niels Peters: “Ik geloof heilig in biogas en de rol die het speelt in de circulaire economie. Waarom? Bij biomassa kijken we altijd naar de cascadering van bepaalde reststromen: we proberen op zoveel mogelijk manieren waarde uit de reststromen te halen. Biogas staat vrijwel onderaan de streep qua waarde. Als laatste stap vergisten we de reststromen, waaruit we bio-LNG voor transport maken en een mooie organische meststof voor het bemesten van akkerland creëren. Hiermee maken we de cirkel rond.”

 

De nieuwe installaties die SFP Group ontwikkelt, zijn kleinere, verder doorontwikkelde versies van de reeds bestaande installatie in Zeeland. Niels Peters vervolgt: “Bio-LNG is nieuw voor ons en voor Nederland als je naar de productie kijkt. Al vanaf 2012 ben ik al bezig bio-LNG te produceren, dat bleek lastig. Een paar jaar geleden wilde iedereen bio-LNG, maar wilde niemand ervoor betalen. Bio-LNG mocht niet meer kosten dan een fossiele brandstof. Dat gaat niet, duurzame brandstof is altijd iets duurder dan fossiel, dat is de reden waarom het een paar jaar geleden niet van de grond kwam. De markt heeft het laatste jaar echt een slag gemaakt waardoor men bereid is te betalen voor duurzame biobrandstof. En dan ook nog eens bio-LNG van Nederlandse bodem, hoe mooi is dat?”

Kritische kijk op biomassa
De productie van groengas en meststoffen komt voort uit de vergisting van biomassa, een gevoelig onderwerp in Nederland. Niels Peters: “Biomassa heeft een negatieve lading gekregen de laatste jaren. Dat vind ik echt onnodig. Wij gebruiken liever de term bio-grondstoffen. Op onze installatie in Zeeland werken we met co-vergisting: minimaal 50% dierlijke mest en 50% co-producten. In Groningen en Friesland gebruiken we geen mest omdat daar geen mestoverschot is, het product is daar simpelweg niet beschikbaar. We kiezen er bewust voor om op die plekken reststromen in te zetten die wel beschikbaar zijn, dat zijn voornamelijk producten die geen andere toepassing meer hebben voor mens of dier. De innovatie rondom de circulaire economie neemt op deze manier alleen maar toe.”

Geen wereld zonder reststromen
Niels Peters vervolgt: “Het imago van biogas is niet bijster goed in Nederland. Als je op Google op biogas of vergisting zoekt, is er weinig positief nieuws te vinden, wat erg jammer is. Weet je wat mensen vaak vergeten? Als dit soort installaties er niet zijn, wat gebeurt er dan met deze reststromen? Reststromen zijn er en zullen altijd blijven bestaan, die moeten ergens veilig verwerkt worden. Vroeger was het makkelijk, toen gooiden we alles op de vuilstort met alle uitstoot van dien. Vuilstortplaatsen zijn gesloten, maar de reststromen zijn gebleven en er zijn er zelfs meer van gekomen. Daar staan veel mensen niet bij stil. En ik verzeker je, het is echt mogelijk om op een veilige en verantwoorde manier reststromen te verwerken zonder hierbij overlast te veroorzaken voor de omgeving. Als je maar weet wat je aan het doen bent. De ontwikkeling van de technieken gaan steeds verder, bedrijven leren steeds meer, het is een relatief jonge markt die zich aan het ontwikkelen is naar volwassenheid.”