Pitpoint: “LNG: ECONOMISCH SLIM ALTERNATIEF VOOR DE BINNENVAART”

De investering in een nieuw schip is voor elke binnenvaartschipper en reder een beslissing voor de lange termijn. Hoe kies je nu het schip dat over 5, 10 en 25 jaar nog steeds volop kan meedraaien in de markt? Een schip dat ook later voldoet aan wet- en regelgeving en dat wat betreft kosten en prestaties op langere termijn nog steeds een slimme keuze is? In alle toekomstscenario’s blijkt LNG een logisch alternatief voor de binnenvaart: schoon, kostenefficiënt en betrouwbaar.

Voor een aantal toekomstige ontwikkelingen heb je geen glazen bol nodig. In 2020 worden bijvoorbeeld de Stage V emissie-eisen van kracht. Dat betekent concreet dat nieuwe binnenvaartschepen minder NOx en fijnstof mogen uitstoten. Voor dieselmotoren zal dat onder meer een forse investering in nabehandelingstechnieken zoals katalysatoren en roetfilters vergen. LNG (Liquefied Natural Gas: vloeibaar aardgas) verbrandt aanzienlijk schoner en levert een veel lagere uitstoot op van schadelijke stoffen. Daarmee voldoen LNG-motoren nu al aan de nieuwe eisen zonder nabehandelingstechnieken. Varen op LNG levert een aanzienlijk verbetering van de lokale luchtkwaliteit op. Als bovendien in de toekomst LNG vervangen wordt door de volledig duurzame bio-LNG, dan gaat de CO2-uitstoot over de hele keten enorm omlaag.

Lees hier het hele artikel op de website van Pitpoint.