Pitpoint vergroent Albert Heijn trucks met LNG tijdens Friese Elfwegentocht

Albert Heijn werkt voor de bevoorrading van haar winkels met LNG-trucks. Deze trucks zijn niet alleen schoner (minder uitstoot NOx en fijnstof) ten opzichte van diesel, ze stoten minder CO₂ uit en zijn ook nog eens stiller. Zo houdt Albert Heijn rekening met omwonenden en worden ruimere venstertijden gerealiseerd voor de bevoorrading van supermarkten in de binnenstedelijke gebieden.

Tijdens de Elfwegentocht – die tot 14 juli duurt – laat Albert Heijn zoveel mogelijk transport vanuit het distributiecentrum in Zwolle richting Friesland rijden met LNG-trucks. In samenwerking met Pitpoint gaat men nog een stap verder. Er wordt namelijk op groen LNG gereden.

PitPoint is al jaren actief in productie en inkoop van groengas en de levering voor mobiliteit. Groengas is gas van hernieuwbare bronnen zoals groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib, bermgras en dierlijke mest. Het heeft dezelfde chemische samenstelling en kwaliteit als aardgas (grijs gas) en kan dus in het aardgasnet worden ingevoed. Voor de hoeveelheid groengas die PitPoint in het aardgasnet invoedt of inkoopt, ontvangt PitPoint groengascertificaten. Met deze groengascertificaten kan dezelfde hoeveelheid ‘grijs’ LNG vergroend worden. De invoer en vergroening worden geregistreerd en geborgd door het onafhankelijke instituut Vertogas. Het vergroenen van LNG is een mooie tussenstap naar fysiek bio-LNG. Het groengas, dat nu wordt ingevoed in het aardgasnet, kan ook direct worden omgezet in bio-LNG en naar het tankstation worden getransporteerd.

Albert Heijn investeert al geruime tijd in stiller en schoner vervoer
“We zoeken daarbij graag de samenwerking op met onze transporteurs”, zegt Peter Leegstraten, manager inkoop en innovatie van Ahold Delhaize Transport & Inbound Logistics. “We kijken daarbij naar de hele menukaart aan alternatieven voor diesel, en LNG is zeker een goede oplossing voor de zware trucks, in deze fase van de ontwikkeling naar laagst mogelijke emissies in ieder type transport. De LNG-markt is inmiddels een volwassen markt. Trucks zijn vergelijkbaar met dieselvarianten en het netwerk aan LNG-tankpunten heeft inmiddels een landelijke dekking en groeit nog steeds. Bovendien is het een mooie opstap naar bio-LNG. Tijdens de Elfwegentocht nemen wij hier samen met onze transporteurs graag een voorschot op.”