Het Nationaal LNG Platform publiceert eigen LNG-video’s, maar ook die van haar leden. Gebruik is toegestaan mits de oorspronkelijke eigenaar wordt vermeld.