Reactie Nationaal LNG Platform rapport Transport & Environment

De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeken uitgevoerd rond luchtkwaliteit en CO₂-reductie van diesel- en LNG-voertuigen. TNO voert PEMS-testen uit (Portable Emission Measurement System) om direct aan de uitlaat de emissie vast te stellen.

Het TNO-rapport dat Transport & Environment vandaag onder de aandacht brengt – en de artikelen die hierop voortbouwen – zijn gebaseerd op eerder uitgevoerde PEMS.

In dit verband de volgende opmerkingen:

  • Net Nationaal LNG Platform zet vraagtekens bij de smalle basis in het TNO rapport waarop de conclusies zijn gebaseerd. Slechts drie LNG-trucks zijn getest, waarvan twee uit 2017.
  • Koude start: zowel diesel als LNG kennen beiden een verhoogde stikstof-emissie bij  de koude start. Alle geteste LNG-voertuigen presteren ruim binnen de limietwaarden.
  • Aan de PEMS test – uitgevoerd op een IVECO-truck – wordt in het artikel niet gerefereerd. Deze TNO test is al in 2018 gepubliceerd en laat een NOx-reductie zien van 90%. Deze test toont verder aan dat er geen sprake is van een verhoogde NOx-emissie bij de koude start. Daarnaast laat deze test ook een aanzienlijke N₂O-reductie (broeikasgas) zien.
  • In het artikel van Transport&Environment is er geen aandacht geschonken aan de geluidsreductie door LNG-voertuigen. LNG-trucks zijn aanzienlijk stiller, zowel bij het manoeuvreren, als bij het rijden in de stad. (Bron: rapport Ecorys diesel VI 85 dBA, :LNG 72 dBA)
  • CO₂-reductie: alle LNG-voertuigen laten een duidelijke CO₂-reductie zien. De reductie varieert van 10% voor de oudere modellen tot 19% voor de moderne LNG-truck.
  • De toekomst: LNG is de transitiebrandstof naar Bio-LNG. Daarmee kan tot 100% CO₂-reductie worden bereikt. De SER is een onderzoek gestart naar de beschikbaarheid van de verschillende type bio-massa. Eerder onderzoek dat werd uitgevoerd door CE Delft laat zien dat er veel potentie is, namelijk ruim 400.000 ton Bio-LNG per jaar in 2030. Een LNG-truck verbruikt op jaarbasis ongeveer 30 ton.

Het Nationaal LNG Platform is van mening dat alle vormen van energietransitie in mobiliteit (elektrisch, waterstof, advanced bio-fuels en Bio-LNG) noodzakelijk zijn om de CO₂-reductie in 2030 – 2050 te realiseren. De transitie van LNG naar Bio-LNG krijgt nu vorm en resulteert in een CO₂-reductie van bron tot uitlaat.

Voor nadere toelichting:
Robert Goevaers – Voorzitter Nationaal LNG Platform
Telefoon: +31 6 23 65 64 02