Schonere lucht met LNG

Afgelopen zomer is de IVECO Stralis NP onderworpen aan een PEMS uitlaatgas emissie test. Onderzoeksinstituut TNO heeft vastgesteld dat de IVECO LNG-truck (Stralis NP) een zeer schone uitlaatgas emissie laat zien. Zowel bij inzet in de stad als daarbuiten. Door gebruik te maken van LNG wordt daarmee een mooie en belangrijke stap gezet richting schonere lucht.

De overheid heeft de afgelopen jaren in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ingezet op verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. In Nederland voldoen we vrijwel overal aan de wettelijke norm voor de luchtkwaliteit, maar dit is een minimum eis. Verdere reductie is noodzakelijk.

PEMS testen: het meten van emissie
In het kader van dit programma laat de overheid geregeld PEMS (Portable Measurement Emission System) testen uitvoeren. Hierbij wordt de feitelijke emissie gemeten dat een voertuig uitstoot tijdens de inzet. Wanneer de emissie van fijnstof aan de uitlaat wordt gemeten, is bij Euro VI voertuigen nog maar weinig winst te behalen omdat deze uitstoot voor 85% afkomstig is van de banden en het remmen. De lucht die de motor inademt is vaak vuiler dan wat de motor uitstoot. Focus van de test is daarom op de NOx en meer specifiek de NO2 emissie.
Bij de beoordeling van de NOx emissie wordt gekeken naar inzet in de stad, op provinciale wegen en op de snelweg. De IVECO Stralis NP liet hierbij een reductie zien van respectievelijk 84%, 20%, 4% ten opzichte van de gemiddelde Euro VI diesel voertuigen die in 2017 werden getest.

De directe uitstoot van het meest giftige NO2 was ook 90% lager dan bij de diesel motoren. Zie hier het rapport van TNO.

LNG voor stille en schone steden
Voor de bevoorrading van grote winkelketens en supermarkten worden meestal trekker-opleggers ingezet. Door de inzet van dit type vrachtwagens worden winkels efficiënt bevoorraad. Met één trekker-oplegger wordt hetzelfde volume vervoerd als dat van 13 bestelauto’s.

Al in 2010 besloot IVECO Nederland in plaats van diesel gebruik te gaan maken van het vloeibare gas LNG. Dit vloeibare gas wordt in Nederland geïmporteerd. Gasmotoren zijn niet alleen schoner, ze zijn ook substantieel stiller (8 dba). Daardoor is het mogelijk winkels in de vroege ochtend en avond te bevoorraden waarmee de leefomgeving in de stad het beste is gediend.

Efficiënt
Daar waar mogelijk, worden trekker-opleggers ingezet om winkels efficiënt te bevoorraden. Deze voertuigen zijn niet alleen zwaar (40 ton), ze rijden ook nog veel kilometers (120.000 per jaar) en worden 18 uur per etmaal ingezet. Uiteindelijk zullen elektrisch aangedreven vrachtwagens de bevoorrading van de winkels in de stad gaan overnemen. Dit is vooralsnog zeer beperkt mogelijk. Elektrificatie beperkt de actieradius van een truck en het nuttig laadvermogen enorm. Bovendien ontbreekt het in Nederland aan snellaad faciliteiten voor vrachtwagens.
Waterstof gaat een bijdrage leveren aan een oplossing voor het probleem van de actieradius. Het is echter geen energie bron maar een energiedrager en om dit waterstof te produceren zal er eerst op grote schaal groene stroom beschikbaar moeten zijn.

Als transitie brandstof is LNG daarom perfect geschikt om via BIO LNG een bijdrage te leveren aan de verlaging van de CO2 en de lokale emissies NOx en roetdeeltjes.

Bio-LNG
Het Nationaal LNG Platform verwelkomt deze mooie LNG-resultaten uit de PEMS testen. De volgende uitdaging is de overschakeling van LNG naar Bio-LNG. LNG resulteert in een CO₂ reductie die kan oplopen tot 20%. Dit is echter te weinig om te kunnen voldoen aan de doelstelling zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor moet worden overgeschakeld op Bio-LNG. Met Bio-LNG is een reductie van 80 tot 100% mogelijk. De inzet is dat in 2020 de eerste in Nederland geproduceerde Bio-LNG kan worden ingezet.