SEA\LNG: LNG in de scheepvaart reduceert tot 21% emissie!

SEA\LNG bevestigt dat LNG een grote bijdrage kan leveren aan het terugdringen van klimaat emissies en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het onafhankelijke onderzoek Landmark Well-to-Wake toont aan dat door gebruik van LNG in de scheepvaart de klimaat-emissie reduceert tot 21% ten opzichte van stookolie (HFO).

Dit is het effect van CO₂-reductie en het effect van methaanslip. Bij viertaktmotoren is de besparing van klimaatemissies 7-15 % en bij tweetaktmotoren 14-21%. 72% van de verstookte olie in de zeevaart wordt verbrand in tweetakt motoren, waardoor er een grote besparing mogelijk is door inzet van LNG. Deze besparing kan verder toenemen door de inzet van Bio-LNG of synthetisch methaan (opgewekt middels groene elektriciteit).

Het onderzoek bevestigt eveneens dat de uitstoot van zwaveloxiden (SOx), fijnstof deeltjes (PM), bijna nul zijn bij het gebruik van LNG in vergelijking met huidige conventionele oliehoudende scheepsbrandstoffen. Dit levert een grote bijdrage aan de lokale luchtkwaliteit. Ook de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) ligt fors lager, waarbij de milieueisen (NECA) kunnen worden gehaald zonder uitlaatgas nabehandelingstechnieken. Lees en bekijk hier alle resultaten van het onderzoek.

Lees en bekijk hier alle resultaten van het onderzoek.