Stijging inzet LNG 2015

Het gasverbruik in de Europese Unie steeg volgens branchevereniging Eurogas vorig jaar met circa vier procent ten opzichte van 2014. Deze eerste stijging in vier jaar is met name toe te schrijven aan een grotere inzet van vloeibaar aardgas (LNG). Deze trend duidt een verdere diversificatie van het aanbod aan.

De ramingen voor 2015 suggereren dat de 28 EU-landen gezamenlijk 4.603,6 terawattuur calorische waarde (TWh GCV), gas verbruikten. Dat komt neer op 426.300.000.000 kubieke meter (bcm) of 356.300.000 ton olie-equivalent calorische (Mtoe NCV).

LNG was verantwoordelijk voor het grootste deel van de importwinsten. In Nederland is de LNG-invoer ruwweg verdubbeld en de Italiaanse LNG-import steeg met ongeveer 34 procent. Ook de bijdrage van gecomprimeerd aardgas (CNG) nam toe, met name door Tsjechie, dat een toename van 46 procent zag in het CNG-verbruik.

Een factor die in 2015 meespeelde in de toename van het gasverbruik is het weer. En in sommige landen, zoals Duitsland, wordt gas steeds vaker ingezet als flexibele brandstof voor extreme koude- of warmtepieken. Economisch herstel speelt ook een rol, bijvoorbeeld voor landen zoals Tsjechië, Frankrijk en Slowakije. Hier nam vanuit de industrie de vraag naar gas toe. In enkele andere landen vond echter weer een daling van industriële activiteiten plaats.

Ook veranderingen in de vraag in de energiesector als gevolg van de prijsdaling van gas  (bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk) en de toegenomen vraag naar koeling (bijvoorbeeld in Italië en Griekenland) zorgden voor een toename in het gasvolume. Andere lidstaten ontmoedigden juist het gasgebruik door fiscale maatregelen te nemen (Finland). Andere landen zagen het aandeel gas juist afnemen door de nog lagere kolenprijs. Nederland staat hierin niet alleen: ook Ierland en Duitsland zagen een verschuiving van gas naar kolen.

Klik hier voor het volledige persbericht van Eurogas.