Subsidie beschikbaar voor CEF Transport ‘blending’ call

De Europese Commissie heeft vorige week het werkprogramma voor de zogenoemde ‘blending’ call binnen de sector Transport bekend gemaakt. Dit werkprogramma vormt de basis voor de call tekst, die naar verwachting uiterlijk 8 februari aanstaande wordt gepubliceerd.

Andere opzet
De ‘blending’ call heeft een andere opzet dan de calls die tot nu toe zijn gepubliceerd onder CEF Transport; het gaat hier om een subsidieaanvraag gecombineerd met financiering uit het EFSI of andere financiële instrumenten. Tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag wordt al met de EIB en andere geldverstrekkers gewerkt aan het financiële arrangement. Ook zijn twee sluitingsdata voorzien: 15 juni en 30 november 2017.

Op 27 februari as. organiseert de Europese Commissie in samenwerking met INEA en de EIB een informatiedag over de ‘blending’ call in Brussel.

Focus
Het gaat hier om een aanpassing van het meerjarig werkprogramma 2014-2020 van CEF Transport. Dit betekent onder meer dat de ‘blending’ call zich richt op het kernnetwerk, met de nadruk op de kernnetwerkcorridors. Er kunnen geen aanvragen ingediend worden voor studies.
Er gelden hogere drempels voor de minimale projectkosten.

De indicatieve verdeling van de subsidiemiddelen per prioriteit ziet er als volgt uit:

Prioriteit Budget (x miljoen)
Projecten op de kernnetwerk corridors 450
Projecten op andere secties van het kernnetwerk 100
Operabiliteit op het spoor 50
ERTMS 100
Innovatie 140
Veiligheid en betrouwbaarheid 10
SESAR 40
ITS op de weg 40
Snelwegen op zee (MoS) 40
Projecten in (stedelijke) knooppunten 10
Multimodale logistieke platforms 20