Succesvolle masterclass ‘Toetsing en haalbaarheid Bio-LNG’

Vrijdag 8 juni jongstleden vond de masterclass bijeenkomst ‘Toetsing en haalbaarheid Bio-LNG’ plaats. Het Nationaal LNG Platform presenteerde haar visie op de transitie van LNG naar Bio-LNG. Daarnaast stonden we stil bij de obstakels die we verwachten op dit pad.

Naast het Platform presenteerde een keur aan bedrijven en overheden hun licht op dit onderwerp.
Hier vindt u alle presentaties van de dag terug:

De bijeenkomst is als erg positief en interessant ervaren en heeft er toe geleid dat op 21 juni drie Letters of Intent voor de verkenning van Bio-LNG productielocaties worden getekend!