Symposium Nationaal LNG platform inzake Bio-LNG

Op woensdag 14 december j.l. werd door het Nationaal LNG platform in samenwerking met de provincie Gelderland in hotel Haarhuis te Arnhem een bijeenkomst over bio-LNG georganiseerd.

Centrale vraag was: ‘wat moeten we doen om transitie van LNG naar bio-LNG in gang te zetten’.

Het LNG platform presenteerde haar visie op dit vraagstuk.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu benadrukte hoe belangrijk deze transitie is en ECN presenteerde de kosteneffectiviteit van de inzet van biogas.

Vervolgens werden door het platform de verschillende vormen van ondersteuning van de biogas transitie gepresenteerd.

Aansluitend volgde een paneldiscussie van de verschillende partijen die bio-LNG willen gaan produceren.

De bijeenkomst werd afgesloten door gedeputeerde mevrouw Conny Bieze met de plannen die de provincie Gelderland heeft om de LNG / Bio-LNG transitie te versnellen.

Met een 130-tal deelnemers werd de bijeenkomst goed bezocht.

Klik hier voor de presentatie van ECN

Klik hier voor de presentatie van het ministerie van I&M

Klik hier voor de presentatie van het Nationaal LNG Platform

De laatste stand van zaken, een update van de werkgroep Bio LNG