Om in de ECA gebieden aan de zwavelnorm te voldoen zijn diverse technieken voorhanden voor rederijen. De volgende alternatieven worden het vaakst toegepast:

  1. Overstappen naar zwavelarme stookolie (dieselolie/ gasolie), zoals MGO (Marine Gas Oil):

Deze brandstof is duurder dan zowel zware stookolie of LNG. Daarnaast is het de vraag of de wereldwijde productiecapaciteit van zwavelarme brandstof de vraag wel kan bijbenen als de nieuwe zwavelemissienormen in werking treden. Een sterke stijging in de vraag naar zwavelarme brandstof kan leiden tot significante prijsstijgingen. Verder zal deze optie niet tot een significante CO2- of NOx-reductie leiden.

  1. Installeren van ‘Scrubbers’ (SOx-rookgasreinigers):

De optie van de rookgasreiniger levert een SOx-emissiereductie op van ruim 90% en hiermee kan in de meeste gevallen gevaren blijven worden met de relatief goedkope stookolie. Echter, de CO2-uitstoot neemt licht toe ten gevolge van het gebruik van een rookgasreiniger. Ook de NOx-uitstoot wordt niet gereduceerd met enkel dit systeem; om te voldoen aan de toekomstige NOx Tier III-norm is een SCR (Selective Catalyst Reduction) nabehandelingssysteem noodzakelijk zijn. Verder is bij het gebruik van scrubbers onduidelijk hoe met gefilterd zwavel wordt omgegaan. Scrubbers maken een flinke investering noodzakelijk, verhogen het energieverbruik en het systeem vergt regelmatig onderhoud.

  1. Overstappen naar LNG:

De derde optie, overgaan op LNG, vraagt ook om significante investeringen, in voorstuwing en in brandstoftanks. Het bunkeren van LNG is wel goedkoper dan zwavelarme diesel/gasolie. Bij gebruik van LNG is de zwaveluitstoot nihil en worden de uitstoot van NOx met ca. 85% en PM (fijnstof) met ca. 95% teruggebracht. Ook de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) neemt af met ongeveer 20% (mits er geen sprake is van methaanslip).[1] Bij een keuze voor LNG wordt wel gelijk voldaan aan de toekomstige NECA-norm op de Noord- en Oostzee: een aanscherping van de NOx-uitstoot met 74% ten opzichte van Tier-II schepen.

Over het algemeen, en zeker in de huidige situatie met lage olieprijzen, is ombouwen van bestaande schepen naar LNG in vergelijking met het installeren van scrubbers, minder interessant. Voor een containerfeeder  van 800-1000 TEU zijn de zwavelarme gasolie, scrubbers en LNG met elkaar vergeleken, waarbij het gebruik van zware stookolie in combinatie met scrubbers het voordeligst blijkt op basis van de gekozen uitgangspunten.

opties-bestaande-schepen opties-nieuwe-schepen

[1] Meer informatie is te vinden op de website van Deltalinqs