Terugblik LNG Diner Wijk aan Zee

De IJmond gemeenten heeft de Visie Luchtkwaliteit 2017-2021 opgesteld om fijnstof terug te dringen naar een halvering van hetgeen nu volgens de Europese norm is toegestaan, naar de norm van de World Health Organisation. In het uitvoeringsprogramma zijn tal van concrete plannen opgenomen, zoals het gebruik van schone brandstoffen in het vervoer.

Hiervoor is woensdag 15 november jongstleden in Wijk aan Zee het LNG Diner gehouden. Het Nationaal Platform LNG organiseerde dit in samenwerking met de Provincie Noord-Holland en de Omgevingsdienst IJmond.

Gedeputeerde Adnan Tekin opende het LNG diner dat voor de derde keer werd georganiseerd. Vorig jaar beloofde de gedeputeerde dat de provincie zich zou inzetten voor een gelijk level playing field. De provincie heeft samen met andere provincies inmiddels verder gaande afspraken gemaakt voor een dekkend netwerk van LNG tankstations in het hele land.

Adnan Tekin geeft aan: “Voor het zware vrachtvervoer zijn er de komende 10 tot 15 jaar geen duurzame alternatieven voor LNG (Liquid Natural Gas) om 90% minder fijnstof te behalen. Door de productie van Bio-LNG wordt het product helemaal CO₂ neutraal.”

Wethouder Floor Bal heeft deze avond afgesloten met het benoemen van een viertal concrete afspraken:

  1. Successen bekend maken van het gebruik van LNG in het zwaar wegvoer en scheepvaart. Albert Heijn rijdt inmiddels met honderden schone vrachtwagens. Daarnaast varen er binnen korte tijd 250 zeeschepen op LNG, die vanuit IJmuiden gebunkerd kunnen worden.
  2. Wethouders die de regionale energiestrategie gaan opstellen, zullen door Albert Heijn worden geïnformeerd over het belang van LNG voor de Energietransitie.
  3. Boodschap naar bewoners en bedrijven zal veel simpeler worden uitgelegd in een aansprekend filmpje.
  4. Hoe verhoudt LNG zich ten opzichte van waterstof en elektriciteit. Dit zal in de Brandstofmix duidelijk gemaakt worden, tevens wordt hier de rol van Bio-LNG belicht.