Duurzaam goederenvervoer over de weg: visie Brandstoffenmix

De uitgangssituatie
Hoe komen we in de mobiliteitssector tot een duurzame brandstoffenmix die bijdraagt aan CO2-reductie? Over die vraag werd in 2014 onder leiding van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gediscussieerd. Dit leidde tot de Duurzame Brandstoffenvisie, die onderdeel is van het SER-Energieakkoord dat het jaar daarvoor werd getekend. Het Nationaal LNG Platform nam deel aan de discussie, vanuit de centrale vraag: welke rol kunnen LNG en bio-LNG hierbij spelen? Conclusie luidt dat alle technieken nodig zijn om de duurzaamheidsdoelstelling te realiseren. De opties hoeven niet met elkaar te concurreren maar moeten naast elkaar worden ontwikkeld. Voor het zware en lange afstandsvervoer zal LNG en later bio-LNG een belangrijke bijdrage moeten leveren.