De uitgangssituatie
Vanaf de start in 2012 heeft veiligheid hoge prioriteit voor het Nationaal LNG Platform. Er was nauwelijks wetgeving voor deze nieuwe brandstof. Ook ontbrak praktische ervaring. Daarom werd in 2013 het Nationaal LNG Veiligheidsprogramma opgericht. Onlangs werd de ‘Safety Deal LNG’ afgesloten met Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Partijen legden vast dat zij zich gezamenlijk inspannen voor een veilig transport en gebruik van LNG in Nederland.

De ondertekening van de LNG Safety Deal in 2015.

Foto: Aniek Ahlers