Verkenning Bio-LNG voor transport

Havenbedrijf Rotterdam heeft op 23 maart 2017 een Letter Of Intent gesloten met partijen die verbonden zijn aan het Nationale LNG Platform, om de mogelijkheden te verkennen om Bio-LNG als transportbrandstof in de Rotterdamse haven tot ontwikkeling te brengen. Dit heeft halverwege 2017 geleid tot het project ‘Verkenning BioLNG’ in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam en Nationale LNG Platform, met aanvullende opdrachten vanuit provincie Gelderland, Havenbedrijf Twente en LTO Glaskracht Nederland.

Het doel van het project is ten eerste om de beschikbare kennis bijeen te brengen, ten tweede om de mogelijkheden te verkennen om Bio-LNG als transportbrandstof tot ontwikkeling te brengen op grootschalige wijze.

Aanpak
Het project bevat twee fact finding onderdelen, naar respectievelijk ‘technologie en feedstocks’ en naar ‘beleid en regelgeving’, twee marktverkenningen naar respectievelijk de vraag- en de aanbodzijde van de Bio-LNG-markten in drie transportsectoren (trucks, binnenvaart en zeevaart), en uiteindelijk een drietal businesscases elk met een eigen businessmodel. De scope van de marktverkenningen en de businesscases is biogasproductie door vergisting.

Lees hier het hele onderzoek en de bevindingen: CE_Delft_5N27_Verkenning_BioLNG_voor_Transport_Def