Volgens ING: geen revolutie wel evolutie

Uit een onderzoek van het Economisch Bureau van ING blijkt dat de komende tien jaar het aantal trucks dat op LNG rijdt, flink toeneemt. Kwamen er vorig jaar nog zo’n 100 nieuwe LNG-vrachtwagens op de weg bij, in 2025 bedraagt de jaarlijkse ingebruikname bijna 2.000 stuks. Als in de toekomst wordt overgeschakeld op bio-LNG zal niet alleen de fijnstof maar ook de CO2 reductie aanzienlijk zijn.

De afgelopen jaren richtte het milieubeleid ten aanzien van wegtransport zich met name op het beperken van de uitstoot van stikstof, zwavel en fijnstof. Onder invloed van klimaatverandering is er nu ook aandacht voor de CO2-emissie van trucks en trailers. Om de uitstoot van koolstofdioxide verder terug te dringen, is het noodzakelijk om over te stappen op alternatieve brandstoffen. Naast biodiesel ligt volgens de ING-onderzoekers LNG voorlopig het meest voor de hand. ING verwacht geen revolutie, maar wel een gestage evolutie.

De onderzoekers benadrukken dat de huidige overstappers vooral retailers zijn. “Het besef van urgentie van CO2-reductie begint bij de eindklant door te dringen en verladers willen hun verantwoordelijkheid nemen”, schrijven zij. Bedrijven als Albert Heijn, Lidl, Spar, Ikea en Unilever worden dan ook beschouwd als voorlopers. Aan de aanbodzijde is echter nog wel een wereld te winnen; op dit moment zijn Scania en Iveco de enige producenten van LNG-trucks boven de 3,5 ton.

Lees hier een uitgebreid artikel in het Financieel Dagblad
Lees hier het volledige rapport van ING