Volhouden om een grote LNG-puzzel op te lossen

Een vraaggesprek met Erik van der Blom, Royal IHC

Met welk project ben je bezig?
“We hebben de eerste LNG-sleephopperzuiger ontworpen! Een mond vol voor een schip dat wereldwijd gaat baggeren met een zo laag mogelijke uitlaatgasemissie. Het is dus – heel belangrijk – de eerste toepassing van LNG op zo’n complex werkschip.” Erik van der Blom van Royal IHC  vertelt: ”Het ontwerp ervan is gemaakt samen met onze klant DEME (Dredging Enviromental and Marine Engineering). De komende maanden worden er twee LNG- sleephopperzuigers gebouwd en  in maart 2017 worden deze twee unieke baggerschepen opgeleverd.”

Hoe werkt het?
“We hebben bij Royal IHC de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om sleephopperzuigers, met hele specifieke vereisten, op een duurzame manier aan te drijven. Een baggerschip opereert heel anders dan bijvoorbeeld een containerschip: het is een continue afwisseling van baggeren, varen, manoeuvreren, lossen en volle kracht vooruit. Veel pieken en dalen dus. Dat betekent dat de motor veel zwaarder belast wordt. Die variërende belasting opvangen met een Dual Fuel LNG-motor is een hele puzzel. Daarnaast bleek de opslag van LNG een lastig vraagstuk, want LNG-opslag vergt twee- tot driemaal meer ruimte in het schip dan de opslag van diesel. Dit heeft forse consequenties voor het scheepsontwerp en de uitdaging daarbij was om het schip niet groter te laten worden. Daarnaast is de veiligheid van bemanning en maritiem verkeer een belangrijk issue natuurlijk. Gas brengt strengere veiligheidseisen met zich mee. Ook dat aspect heeft in het ontwerp alle aandacht gekregen. Een flinke puzzel, die we alleen met vasthoudendheid konden oplossen… Maar nu gaan we dus echt bouwen!”

Wat is je drive?
“Ik vind het mooi om met innovatie en vernieuwingen bezig te zijn. Ook vind ik het leuk om – samen met andere, vasthoudende collega’s en partners – technische vraagstukken op te lossen. Bij Royal IHC heb ik altijd in de innovatieve hoek gewerkt: zelf nieuwe ontwerpen en verbeteringen bedenken op allerlei vlakken: rompvorm, bediening, automatisering, aandrijving. Dat soort werk. Samen met collega’s een nieuwe ontwikkeling starten en, ondanks alle vragen en onzekerheden, net zo lang doorgaan tot er een mooi resultaat ligt, dat drijft mij. En dan is het mooi om te zien dat een ontwikkeling die door een handjevol mensen is gestart, nu  – in het geval van de hopper – door honderden mensen wordt gebouwd. ”

Hoe gaat het project verder?
“Wij zijn recent gestart met de bouw van twee LNG-sleephopperzuigers voor DEME. Ze gaan voornamelijk werken in Belgische en Nederlandse wateren. Inmiddels heeft DEME een derde sleephopperzuiger bij IHC besteld die ook geschikt gemaakt wordt om op LNG te kunnen opereren. Bijzonder is dat we, in het kader van het TKI Gas project, na oplevering samen met DEME de schepen een jaar lang blijven monitoren. We hopen natuurlijk op meer orders en verwachten dat de vraag naar LNG-schepen verder zal toenemen als LNG breder beschikbaar komt. We weten zeker dat onze ‘puzzel’-ervaringen ons en anderen ook helpen bij het ontwerpen van andere toepassingen van LNG. Daarom is het belangrijk onze ervaringen te delen. Dat helpt ook bij het verder ontwikkelen van technieken en regelgeving. Want als je innoveert, loopt de regelgeving vaak een stapje achter. Dat is een lastig spanningsveld, maar door het succes van dit project brengen wij de toepassing van LNG weer een stuk verder.”

 Heb je nog een boodschap of wens?
“Het verminderen van uitlaatgasemissies is een grote uitdaging voor de maritieme sector en staat hoog op onze ontwikkelagenda. Toch is het soms lastig om duurzaamheidsambities te verenigen met economische belangen. Regels worden strenger, we willen duurzamer worden, maar het mag niet ten kosten gaan van alles. In die uitdaging is LNG een heel goed alternatief. De neiging is vaak om dit soort ontwikkelingen reactief af te wachten, maar het is beter om hier proactief op in te spelen. Met de bouw van twee complexe LNG-sleephopperzuigers laten we zien dat we in West Europa nog steeds voorop lopen en dat kunnen we blijven doen als we ons verder blijven ontwikkelen. Dus wat mij betreft: Volle kracht vooruit! ”