Nederland is een handelsland. Onze economie is afhankelijk van efficiënt, snel en flexibel vervoer. Tegelijkertijd streeft Nederland naar verduurzaming van het transport. Daarbij moeten de Nederlandse transportbedrijven concurrerend kunnen blijven met andere landen. Hoe kan gas daarbij een rol spelen? In het onderstaande zet het Nationaal LNG Platform een aantal feiten op een rij over de emissies bij de LNG voor het vrachtvervoer.