De werkgroep Regelgeving en veiligheid heeft als doel: wegnemen van wettelijke beperkingen voor distributie en gebruik van LNG als transportbrandstof, inclusief vergunningverlening.