LNG-BUNKERING-2

Bij de introductie van LNG als brandstof in de scheepvaart spelen verschillende issues, zoals de exacte klimaatwinst, de economische haalbaarheid, de infrastructuur en de regelgeving. De werkgroep werkt aan het inventariseren en wegnemen van belemmeringen van uiteenlopende aard. De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • Normering voor emissie van CO2, NOx en methaan in relatie tot LNG.
  • Regelgeving voor LNG-schepen.
  • Financiering- en subsidiemogelijkheden voor LNG-schepen en -infrastructuur.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van EICB, Eneco, Shell, ENGIE, Pitpoint, KVNR en de Rijksoverheid. Andere partijen zijn van harte welkom contact op te nemen met de werkgroep voor het verkrijgen van informatie of voor het aandragen van ideeën.