De werkgroep Wegtransport heeft als doel het wegnemen van belemmeringen bij de introductie van LNG als brandstof voor het wegtransport.