William Moorlag: nieuwe voorzitter Bio-LNG Platform

“Er is grote behoefte aan groene energiedragers. Bio-LNG is er daar een van, met als groot voordeel dat het beschikbaar is. De overgang van LNG naar bio-LNG vergt geen dure netwerk investeringen, het is een bewezen techniek die goed schaalbaar is. Ik heb me de laatste tijd flink verdiept in de materie en vind het erg interessant. Hierdoor kan ik me volledig vanuit mijn innerlijke overtuiging inzetten in mijn rol.” Aldus William Moorlag, de nieuwe voorzitter van het Bio-LNG Platform.

William Moorlag is jarenlang actief geweest in de politiek. Daarnaast was hij onder andere directeur van een groot werkleerbedrijf voor mensen met een arbeidshandicap en is hij jarenlang vakbondsbestuurder geweest. “De rode lijn in mijn leven is belangenbehartiging. Dat zit me in het bloed, net als het voortdurend op zoek gaan naar werkbare oplossingen tussen verschillende partijen. Bij de vakbond was ik geen ‘staak-maar-raak-type’, meer een polderaar.”

Drijfveer als voorzitter
“Mijn grootste drijfveer waarom ik me heb aangesloten bij het Bio-LNG Platform, is de grote transitie die gaande is naar klimaatneutrale brandstoffen. Het zal de overheid niet lukken dit te realiseren zonder het bedrijfsleven. Bedrijven staan daarentegen voor zulke immense vraagstukken, daar komen ze niet uit zonder inmenging van de overheid. Om tot goede resultaten te komen, is er verbinding en samenwerking nodig. Daar zie ik mijn toegevoegde waarde liggen.”

William Moorlag vervolgt enthousiast: “Als je kijkt naar de toekomstige energiemix, hebben we allerlei verschillende brandstofoplossingen nodig om de zeven petajoule uit het Klimaatakkoord te besparen. Dat realiseren we niet zomaar, daar moeten voorwaarden voor gecreëerd worden, die vervolgens weer gehaald moeten worden.”

Er is behoefte aan bio-LNG
“Er is grote behoefte aan groene energiedragers als bio-LNG en heeft veel evidente voordelen: de LNG-wagens rijden en de tankinfrastructuur staat. Daar ligt het niet aan. Het is belangrijk dat bio-LNG ook in de business cases van transporteurs blijft passen, aangezien het een harde concurrentiestrijd aangaat met andere brandstoffen. We moeten ervoor zorgen dat bio-LNG goed concurrerend is en blijft met de huidige fossiele brandstoffen.”

William Moorlag kijkt niet alleen naar de Nederlandse markt. “Als je ziet wat er op dit moment op LNG-vlak in het buitenland gebeurt, steekt de situatie in Nederland daar mager tegen af. De landen om ons heen hebben een meer aanmoedigend beleid in het stimuleren van LNG als brandstof voor zwaar wegverkeer. In België wordt geen accijns berekend en Duitsland is vrijgesteld van Maut. Deze disbalans vraagt om een overeenstemmend beleid en beprijzing in Nederland. We hebben namelijk ook een Europese verantwoordelijkheid met elkaar. Nederland is zo’n internationaal georiënteerd handelsland, het kan niet zo zijn dat er straks in onze omringende landen een prachtige bio-LNG-infrastructuur bestaat en hier het netwerk er niet goed bijligt.”

Speerpunten van het Bio-LNG Platform 
William Moorlag: “We hebben voor de korte termijn één speerpunt geformuleerd voor het Platform, dat is verlenging van de accijnsteruggave. Een tweede, langer termijn doel, is het effenen van het pad naar de zeven petajoule. Mijn rol is daarbij vooral gericht op het leggen van de verbinding met en tussen de politiek, stakeholders, het publieke domein, ministeries en de mobiliteits- en brandstoftafels. Ik kijk er echt naar uit mijn rol als voorzitter goed in te vullen zodat we mooie stappen voorwaarts blijven maken met elkaar.”