Winst van Duurzaamheid – bijeenkomst Gorinchem

LNG is realiteit!

Op 25 mei jl organiseerde het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) in samenwerking met het Nationaal LNG Platform en de binnenvaart branche organisaties een bijeenkomst over de Winst van Duurzaamheid. In één middag passeerden zowel de beschikbare technieken als de mogelijkheden tot financiering de revue. Ook stonden het stimuleren van de marktontwikkeling en een update rondom LNG op de agenda.20160525_162633

Laten we direct achteraan beginnen, bij de LNG-conclusie. Khalid Tachi van het EICB vatte samen: “Technologisch kan LNG. Maar we hebben elkaar nodig voor de daadwerkelijke realisatie. We moeten het gezamenlijke belang als stip op de horizon zetten en daar dan samen naartoe werken.“

Samen bleek het kernwoord van de middag. Ingrid van Leeuwen van de Provincie Zuid Holland haalt het ook aan. In haar pleidooi voor het Provinciale meerjarenplan voor het goederenvervoer over water, wijst ze op het belang van het verbinden van alle bestaande en nieuwe initiatieven om zo de duurzame ontwikkelingen te versnellen. De overheid stimuleert maar geeft ook aan: het moet duidelijk ook uit de markt komen. In diverse Deals werkt de overheid nauw samen met het bedrijfsleven voor verduurzaming, innovatie, slimmer goederenvervoer, slimmere logistiek. In het bijzonder haalde Van Leeuwen de samenwerking met het EICB en het Nationaal LNG Platform aan.

20160525_161749Ger van Tongeren, voorzitter van het Nationaal LNG Platform, beet het spits af van de paneldiscussie. “LNG is realiteit” was zijn kernboodschap. “Het werkt, er is een grote markt en het is ruimschoots beschikbaar. LNG is dé transitiebrandstof naar verdere verduurzaming.” Hij schetst de rol van het platform als hub voor alle kennis en actuele informatie over LNG, veiligheid, techniek en toepassing. En als centrale partner voor de overheid en NGO’s.

Techniek en infrastructuur voor LNG is sterk in ontwikkeling, het is van belang dat de juiste informatie beschikbaar is. Er komen bijvoorbeeld steeds betere motoren voor LNG beschikbaar die nog schoner en efficiënter zijn. Middagvoorzitter Victor Deconinck vraagt zich af, hoe kun je als schipper of rederij nou kiezen uit alle mogelijkheden, waar doe je goed aan? Engie, Anton Aarts: “Engie helpt graag bij de keuzes. We hebben flink geïnvesteerd in infrastructuur: tankstations en bunkerstations. We bieden een goede prijs en we bieden een overstapservice: we kunnen per schip bekijken wat de beste oplossing is.”

Shell, Rob Stassen “Shell gelooft in LNG als brandstof voor de binnenvaart. Shell gaat 15 nieuwe LNG aangedreven binnenvaartschepen charteren. We zetten in op het realiseren van een doorbraak in de uitrol van LNG in de markt. Op dit moment heeft Shell verschillende punten langs de Rijn waar LNG leverbaar is, dit aantal breidt zich verder uit. Wij zijn al meer dan 10 jaar actief in de markt van LNG als brandstof voor de scheepvaart en bieden daar een competitieve prijs aan.”
Martin Quispel: “LNG is eigenlijk de enige techniek die zowel economisch interessant is en daarbij een groot milieu voordeel geeft, het biedt een win-win situatie voor ondernemer en maatschappij. We moeten ervoor zorgen dat de meerinvestering naar beneden gaat zodat er over 5 jaar zoveel mogelijk schepen zijn overgestapt.”

20160525_162619Deconinck: Is het wel slim om nu over te stappen of nog even te wachten, tot de techniek meer volwassen is? Van Tongeren: “First movers hebben een groot voordeel. De bedrijven die als eerste de stap zetten, investeren wellicht iets meer dan hun concurrenten maar de milieubepalingen worden steeds strenger en strenger. Je bent dit een stap voor.”

Een eye opener tijdens de middag was het resultaat van een enquete onder de binnenvaart. One size fits all, blijkt niet te gelden voor de branche. Een rederij met diverse schepen heeft andere uitdagingen en behoeften dan een individuele schipper. Deconinck: “Het is mij wel duidelijk geworden dat het belangrijk is dat informatie beschikbaar is op een centrale plek. Er zijn clubs nodig om bij aan te kunnen kloppen om de vraag te stellen: jongens, wat moet ik doen.”  Het bewijs van het belang van het EICB en het Nationaal LNG Platform.

Klik hier voor alle presentaties van de middag