Zeeën zonder zwavel

Mooi artikel in de Weekend bijlage van het Financieel Dagblad, over de overgang van stookolie naar laagzwavelige diesel of LNG in de scheepvaart. Een omslagverhaal over “schoon schip maken”.

Scheepvaart bleef buiten de klimaatafspraken van Parijs, maar de 25 grootste containerschepen, die varen op stookolie, stoten net zoveel zwavel uit als alle auto’s op aarde. Overgaan op laagzwavelige diesel of LNG is nu het alternatief, maar sommige ondernemers denken nog verder: emissieloze schepen. Hoe realistisch is dat?

Lees het hele artikel hier verder: Artikel FD