“Zero-emissie transport zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn”

Een tikkeltje bescheiden op de achtergrond in retailland, werkt Lidl Nederland dagelijks aan duurzame innovatie van hun transport. Jan Willem de Moor – Projectmanager Logistieke Inkoop en Innovaties bij Lidl Nederland en Ruud Metten – Teamleider Logistieke Inkoop & Innovaties bij Lidl Nederland vertellen bevlogen over de manier hoe Lidl Nederland duurzaam ontwikkelt en de innovatieve rol die hun transport daarin inneemt.

Zero-emissie transport zou vanzelfsprekend moeten zijn
Ruud Metten: “Zero-emissie transport zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Om ooit zover te komen, denken we binnen Lidl Nederland al jaren in duurzame loops. Een mooi voorbeeld hiervan is het duurzame Kipster-ei. De Kipster-eieren zijn afkomstig van de meest mens, dier en milieu vriendelijke boerderij te wereld, en exclusief te koop bij ons. De kippen worden gevoerd met reststromen uit lokale bakkerijen, zo hoeft er geen goede landbouwgrond gebruikt te worden voor het verbouwen van graan én voorkomen we verspilling. Om de cirkel nog verder rond te maken, wordt het brood dat einde dag niet meer in onze winkels verkocht wordt nu ook gebruikt om de Kipster-kippen te voeren. Op deze manier bekijken we ook ons transport waarbij waarde toevoegende reststromen ervoor zorgen dat onze CO2-uitstoot verder afneemt en wij onze interne en externe duurzaamheidsdoelstellingen kunnen behalen. Het heeft in onze organisatie allemaal met elkaar te maken.”

Eerste wagen op bio-LNG
Jan-Willem de Moor: “We onderzoeken al jaren hoe we de totale uitstoot van ons wagenpark kunnen verlagen. Op dit moment testen we onze eerste wagen op bio-LNG met Cornelissen. Bio-LNG is één van de drie redenen geweest waarom we in 2016 voor LNG hebben gekozen. De vermindering van geluidsuitstoot en CO₂-reductie waren de andere twee redenen die ons hebben geholpen met de inzet tot dagranddistributie. Uiteraard hebben we LNG getest en vergeleken met andere brandstof mogelijkheden in de markt. Ondertussen rijden we naar tevredenheid met meerdere LNG-trucks.”

Ruud Metten vult aan: “We testen voortdurend welke vormen van alternatief vervoer binnen onze binnenlandse distributie en de huidige wetgeving passen, maar we bekijken ook welk transport het meest effectief is voor ons bedrijf. Wij geloven niet dat één alternatieve brandstof de beste is. In de binnenstad van Amsterdam rijden we sinds 2015 met een elektrische bakwagen, voor een groot aantal ritten zetten we LNG in. Dan heb je nog HVO. Waterstof vinden we ook interessant, zeker voor de lange afstand ritten in de toekomst. Met de oplossingen die nu voorhanden zijn, kijken we elke dag verder dan één oplossing op het gebied van aandrijving en brandstof.”

Rijden op LNG is pure betrouwbaarheid
“Het behalen van interne en externe klimaatdoelen staan continu centraal, maar uiteindelijk is het tijdig beleveren van onze filialen van cruciaal belang”, vervolgt Jan-Willem de Moor. “We moeten er vanuit kunnen gaan dat ons materiaal altijd werkt, aangezien we willen dat onze klanten altijd gevulde schappen aantreffen. Uit onze testen bleek dat LNG die betrouwbaarheid biedt. Testen met elektrisch vervoer wijzen uit dat het storingspercentage nog aanzienlijk hoger ligt dan bij LNG en dan spreken we niet eens over het bereik van de wagen. Ik denk dat we er uiteindelijk wel gaan komen met elektrisch zwaar transport, alleen is de vraag binnen welke termijn.”

Zo min mogelijk vervoersbewegingen
“Als Lidl zijn we volumineus georganiseerd”, vertelt Ruud Metten. “We rijden voor 95% met grote trekker opleggers, die tot aan het dak toe beladen zijn. Voor die grote opleggers zijn nog geen duurzamere alternatieven. Voor ons is het geen optie met kleinere bakwagens te gaan rijden.” Jan-Willen de Moor vult aan: “Bij dit soort trekkers is bio-LNG een goede brandstofoplossing, die er nu al voor zorgt dat we bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen. Het huidige gewicht van onze lading alleen al ligt tegen de 20 ton aan. Op het moment dat wij dat gewicht naar beneden schroeven, bijvoorbeeld met een elektrische bakwagen, betekent het dat het aantal vervoersbewegingen voor ons automatisch weer omhoog gaat. Dat willen we vermijden, want extra vervoersbewegingen betekent extra fijnstof en dat willen we juist voorkomen voor omwonenden van onze filialen. Onze routes bestaan uit ritten van het distributiecentrum naar het filiaal en weer terug. We proberen altijd vol heen en vol terug te rijden omdat we elke dag zo min mogelijk vervoersbewegingen willen maken met een zo groot mogelijke beladingsgraad. We nemen alle reststromen die uit het filiaal voort komen zelf weer mee terug. Dat afval scheiden we, recyclen of vermarkten we. Karton, plastics, PET, alles regelen we zelf. Bij ons krijgt ruim 90% van onze reststromen weer een nieuwe bestemming!

Eigen producten inzetten voor bio-LNG
Ruud Metten vervolgt enthousiast: “We geloven in bio-LNG maar willen niet dat welke alternatieve brandstof ook, natuurlijke resources belast. Als we het doen, moet het totale plaatje kloppen. We onderzoeken de mogelijkheden of we in de nabije toekomst ons eigen groenten- en fruitafval kunnen vergisten tot bio-LNG. We maken bij voorkeur gebruik van voedsel reststromen uit onze eigen organisatie, zodat we verspilling voorkomen en geen goede landbouwgrond inzetten voor bio-LNG. Op dit moment doneren we groente en fruit dat niet meer in onze winkels of via ons initiatief ‘Verspil mij niet’. Wat niet meer verkocht kan worden doneren we aan de Voedselbanken. Wat er dan nog overblijft, vermarkten we zodat het verwerkt kan worden tot bijvoorbeeld biogas. Zo zie je de gesloten kringloop gedachte van Lidl weer.”

Overleg en discussie nodig voor een zero-emissie toekomst
Ondanks het enthousiasme van de twee heren en alle positieve, duurzame ontwikkelingen die gaande zijn binnen Lidl Nederland, is de toekomst van het zwaar transport niet helder. Ruud Metten vertelt: “Het blijft in Nederland lastig en ondoorzichtig hoe de doelstellingen en regelgeving eruit zien met betrekking tot het zwaar transport en wat de gevolgen daarvan zijn. De ontwikkelingen in de huidige markt met betrekking tot elektrisch transport voorzien helaas nog niet in onze transportbehoefte voor zwaar transport in termen van gewicht en actieradius. We vinden het belangrijk dat wij als Lidl Nederland samen met onze collega retailers en de overheid hierover de dialoog aangaan. Op welke momenten moeten we stappen nemen, met welke tonnages, wat betekent het voor onze vervoersbewegingen? Op die vragen willen we graag antwoord krijgen.”